Civilinės aviacijos administracija - Naudinga informacija vežėjams

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

   Civilinės aviacijos administracija
   Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
   Įmonės kodas 288771670
   Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
   El. paštas caa@caa.lt  

   Duomenys apie biudžetinę įstaigą
   Civilinės aviacijos administraciją
   kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
   juridinio asmens kodas: 288771670

VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI
  Naudinga informacija vežėjams

2016 m. vasario 9 d. CAA organizavo susitikimą su Lietuvos aviakompanijų atstovais aktualiems saugos klausimams aptarti.

Susitikimo prezentacijos: Pagrindinė prezentacija

                                          EASA prezentacija dėl priežasčių kilmės analizės.Pranešimų apie įvykius informacija

   

2015 m. spalio 30 d. CAA direktoriaus įsakymo Nr. 4R-184 "Dėl orlaivio apskraidymo po techninės priežiūros darbų" 2 punkte nurodytas EASA dokumentas „Notice of proposed amendment (NPA) 2012-08"


2015 m. vasario 26 d.

 

Informacija dėl keleivių salono įgulos narių atestacijos pažymėjimų išdavimo

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos vežėjų keleivių salono įgulos nariai, pageidaujantys gauti keleivių salono įgulos nario atestacijos pažymėjimą, turi kreiptis į Civilinės aviacijos administraciją. Atestacijos pažymėjimai išduodami Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 20 d. įsakyme Nr.4R-288 „Dėl keleivių salono įgulos pradinio mokymo organizavimo ir vykdymo bei atestavimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Prašymas keleivių salono įgulos nario atestacijos pažymėjimui gauti ir atitikties patikros forma turi būti tinkamai užpildyta ir pateikti visi reikalaujami dokumentai bei dokumentų kopijos, turinčios kopijų tikrumą patvirtinančias žymas. Dokumentai priduodami įprastine asmenų aptarnavimo Civilinės aviacijos administracijoje tvarka.

Keleivių salono įgulos nariai, kurie iki 2013 m. balandžio 8 d. baigė keleivių salono įgulos narių pradinį mokymą pagal tuo metu galiojančią tvarką ir turi pagal 2008 m. rugpjūčio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 859/2008, iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3922/91 dėl bendrųjų techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos, taikomų komerciniam vežimui orlaiviais (toliau – ES-OPS), išduotą saugos mokymo kursų baigimo pažymėjimą bei atitinka taikomus ES-OPS mokymo, tikrinimo ir įgūdžių atnaujinimo reikalavimus, laikoma, kad tie asmenys atitinka Reglamento (ES) Nr. 290/2012 reikalavimus. Todėl pageidaudami gauti atestacijos pažymėjimą, jie gali kreiptis į Civilinės aviacijos administraciją ne vėliau kaip iki 2017 m. kovo 28 d.

Taip pat pažymime, kad keleivių salono įgulos nariai, siekiantys gauti atestacijos pažymėjimą, pagal Reglamento (ES) Nr.1178/2011 reikalavimus, turi turėti KELEIVIŲ SALONO ĮGULOS NARIO / KANDIDATO (CCA) MEDICININĘ PAŽYMĄ ATESTACIJAI (CCA MP). Anksčiau turėti antros klasės sveikatos pažymėjimai turi būti pakeisti į naujos formos pažymas. Dėl medicininės pažymos pakeitimo prašom kreiptis į Civilinės aviacijos administracijos Aviacijos medicinos skyrių.

 

2014 m. vasario 5 d. Civilinės aviacijos administracijoje vyko suitikimas su oro vežėjų atstovais, skirtas pasiruošti Reglamento Nr. 965/2012 (AIR OPS) reikalavimų taikymui. Susitikimo metu pristatytos prezentacijos:

Informacija dėl nešiojamų elektroninių prietaisų

Informacija apie Reglamento Nr. 965/2012 įgyvendinimą.


Reglamento Nr. 965/2012  ir Reglamento Nr. 859/2008 (EU-OPS) susiejimo lentelė: http://easa.europa.eu/system/files/dfu/flightstandards-doc-Cross-reference-table_Final-Version.xlsx

2012 m. lapkričio 12 d. vykusio susitikimo su oro vežėjų atstovais prezentacijos:

 

Paskutinis atnaujinimas: 2016-02-09 13:29:16
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
 

© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.