Civilinės aviacijos administracija - Rinkliavos

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

   Civilinės aviacijos administracija
   Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
   Įmonės kodas 288771670
   Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
   El. paštas caa@caa.lt  

   Duomenys apie biudžetinę įstaigą
   Civilinės aviacijos administraciją
   kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
   juridinio asmens kodas: 288771670

VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI

Pradžia > Aerodromai > Rinkliavos
  Rinkliavos

Valstybės rinkliava už CAA teikiamas paslaugas 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo, aktuali redakcija (Žin., 2000, Nr. 108-3463)

Rinkliavų atitikmenys eurais

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1442 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Rinkliavos už Aerodromų skyriaus teikiamas paslaugas   

 

Litais

Eurais

II ICAO kategorijos aerodromo įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo:

išdavimą
galiojimo pratęsimą

 

29997.93 
14998.96 

 

8688,00 
4344,00 

I ICAO kategorijos aerodromo įvertinimą ir ir tinkamumo naudoti pažymėjimo:

išdavimą
galiojimo pratęsimą

 

17999.45 
8998

 

5213,00 
2606,00 

Aerodromo, įrengto skrydžiams pagal prietaisus, įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo:

išdavimą
galiojimo pratęsimą

 

8998
4499

 

2606,00 
1303,00 

Aerodromo, įrengto vizualiems skrydžiams, įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo:

išdavimą
galiojimo pratęsimą TNP išdavimą

 

2696.64 
1346.59

 

781,00 
390,00 

Santrumpos
TNP – Tinkamumo naudoti pažymėjimas  


Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo tvarka 

1. Valstybės rinkliava sumokama į apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriaus surenkamąją sąskaitą pagal institucijos, teikiančios paslaugą, buvimo vietą.
2. Valstybės rinkliava už pasienio kontrolės punktuose teikiamas paslaugas sumokama banko įstaigoje, aptarnaujančioje minėtuosius punktus. Jeigu pasienio kontrolės punktuose banko įstaigų kasų nėra, valstybės rinkliavą ima Lietuvos Respublikos muitinės įstaigų pareigūnai pagal griežtos apskaitos kvitus.
3. Institucijoms rekomenduojama tvarkyti teikiamų paslaugų registravimo žurnalą ir jame nurodyti valstybės rinkliavos sumą,  jos sumokėjimą datą.
4. Valstybės rinkliavos už institucijų skubos tvarka teikiamas paslaugas sumokėjimą patvirtina asmenų pateikti mokamieji pavedimai su bankų žymomis arba kvitai.
5. Valstybės rinkliava grąžinama Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 10 straipsnyje nustatytais atvejais, remiantis mokėtojų pateiktais prašymais ir institucijų, suteikiančių paslaugas, pažymomis, kuriose turi būti nurodytos valstybės rinkliavos grąžinimo priežastys.
6. Valstybės rinkliava grąžinama pagal valstybės rinkliavos mokėtojo rašytinį prašymą, pateiktą apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos  miesto (rajono) skyriui, į kurio surenkamąją sąskaitą ji sumokėta. Prašymas grąžinti rinkliavą pateikiamas Lietuvos Respublikos mokesčio administravimo įstatymo 87 straipsnyje nustatyta tvarka.

Mokėjimo rekvizitai:  

CAA teikiamų paslaugų valstybės rinkliavų ir skirtų baudų mokėjimas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas

Paskutinis atnaujinimas: 2015-02-17 16:10:43
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.