Civilinės aviacijos administracija - 2017 m. uždaviniai

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

   Civilinės aviacijos administracija
   Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
   Įmonės kodas 288771670
   Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
   El. paštas caa@caa.lt  

   Duomenys apie biudžetinę įstaigą
   Civilinės aviacijos administraciją
   kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
   juridinio asmens kodas: 288771670

VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI
  2017 m. uždaviniai
Direktorius Joris Gintilas
 1. Skaitmenizuoti ne mažiau kaip 60 procentų esamų CAA popierinių dokumentų ir užtikrinti, kad įstaigoje ne mažiau kaip 50 procentų naujų dokumentų būtų rengiami ir derinami elektroniniu būdu bei pasirašomi elektroniniu parašu, parengti su tuo susijusias procedūras, realizuoti būtinus techninius sprendimus.

 2. Tęsti LEAN metodų taikymą CAA vykdant valstybinę civilinės aviacijos priežiūrą bei teikiant su tuo susijusias paslaugas. Papildomai įvertinti Apribojimų teorijos (TOC) metodų galimą pritaikymą CAA vykdant valstybinę orlaivių tinkamumo įvertinimo ir techninės priežiūros veiklą. Inicijuoti TOC metodikos sisteminį pritaikymą CAA ir nuolat didinti įstaigos veiklos efektyvumą šalinant silpnąsias įstaigos procesų grandis (apribojimus).
 3. Inicijuoti Lietuvos Respublikos prisijungimą prie Konvencijos dėl tarptautinių interesų, susijusių su mobiliąja įranga, ir jos protokolo dėl su orlaivių įranga susijusių dalykų.
 4. Pateikti pasiūlymus bei konkrečių teisės aktų pakeitimų projektus Susisiekimo ministerijai dėl CAA finansavimo modelio ir įstaigos teisinio statuso keitimo bei įvertinti šiuo metu galiojančias valstybės rinkliavas už CAA teikiamas paslaugas, jų dydžius ir pagrįstumą.
 5. Perkelti CAA teikiamas orlaivių tinkamumo skraidyti priežiūros viešąsias paslaugas į elektroninę erdvę ir realizuoti su tuo susijusius techninius sprendimus.
 6. Organizuoti Nekontroliuojamos oro erdvės skrydžių organizavimo informacinės sistemos kūrimą, kurioje būtų pateikta aktuali oro navigacijos ir stebėjimo informacija apie padėtį Vilniaus skrydžių informacijos regiono nevaldomoje oro erdvėje ir oro erdvėje iki 120 m. aukščio bei užtikrinti, kad sistema atitiktų jai keliamus reikalavimus.

 

 

Direktoriaus pavaduotojas Alvydas Šumskas

 

 1. Siekiant pagerinti Lietuvos vežėjų verslo sąlygas, tinkamai pasiruošti JAV FAA auditui pagal IASA programą dėl atitikimo ICAO reikalavimams ir galimybės būti Lietuvai įvertintai kaip atitinkančiai 1 kategorijos reikalavimams (IV ketv.).
 2. Tinkamai ir laiku parengti strateginio įstaigos 2018 metų veiklos plano projektą.
 3. Siekiant efektyvinti skyrių atliekamą priežiūros veiklą bei mažinti administracinę naštą ūkio subjektams, įdiegti, kad PEL ir AIR skyrių atliekami ūkio subjektų priežiūros ciklai būtų vykdomi naudojant įmonių rizikos vertinimo sistemą (II ketv.).
 4. Siekiant CAA administracinių gebėjimų stiprinimo, užtikrinti, kad EASA auditu metu nustatytų neatitikimų korekcinių veiksmų planai būtų parengti laiku, kokybiškai ir visiškai įvykdyti su EASA suderintais terminais (IV ketv.).
 5. Siekiant, kad visų šalių vežėjai vykdantys skrydžius į Lietuvos oro uostus atitiktų ICAO/ES reikalavimus, atlikti ne mažiau 90 patikrų pagal SAFA/SACA programą.
 6. Siekiant užtikrinti kokybišką ūkio subjektų priežiūrą, kontroliuoti, kad pavaldžių skyrių planuose numatyti tikrinimai būtų atlikti pilnai ir laiku.
 7. Siekiant užtikrinti skrydžių saugos priežiūrą ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį organizuoti SIG posėdžius, kurių metu įvertinti gautus pranešimus apie aviacijos įvykius, nustatyti jų pavojingumą, vykdyti įvykio analizės bei korekcinių veiksmų stebėseną.
Paskutinis atnaujinimas: 2017-07-11 14:20:04
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
 

© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.