Civilinės aviacijos administracija - 2016 m. uždaviniai

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

   Civilinės aviacijos administracija
   Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
   Įmonės kodas 288771670
   Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
   El. paštas caa@caa.lt  

   Duomenys apie biudžetinę įstaigą
   Civilinės aviacijos administraciją
   kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
   juridinio asmens kodas: 288771670

VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI
  2016 m. uždaviniai
Direktorius Joris Gintilas

 1. Siekiant optimizuoti dokumentų valdymo procesus ir efektyviau naudoti materialinius bei laiko išteklius, inicijuoti CAA dokumentų elektronizavimo ir skaitmenizavimo procesus, parengti su tuo susijusias procedūras ir realizuoti techninius sprendimus.
 2. Užtikrinti, kad CAA 2017 m. metinis veiklos planas būtų pateiktas nustatytu laiku, atitiktų Strateginio planavimo metodikos reikalavimus, o duomenys būtų konkretūs, aiškūs, išsamūs ir aktualūs.
 3. Užtikrinti, kad būtų įvykdyti CAA 2016 m. metiniame veiklos plane numatyti veiksmai planuotoms vykdomos programos priemonėms pasiekti.
 4. Organizuoti CAA kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, įdiegimą ir sertifikavimą siekiant įgyvendinti ES reglamentuose nustatytus reikalavimus organizacijos valdymui, sukurti integruotą saugos ir kokybės vadybos sistemą, kurioje būtų realizuotas sistemiškas požiūris į saugos valdymą taikant kokybės vadybos principus ir įgyvendinti ES teisės aktų reikalavimai įstaigos saugos vadybos sistemai.
 5. Parengti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo naujos redakcijos ir pateikti ją Susisiekimo ministerijai tolimesnėms derinimo procedūroms.
 6. Sukurti rizikos vertinimu pagrįstą civilinės aviacijos ūkio subjektų priežiūros metodiką, parengti atitinkamas procedūras, sukurti ir įdiegti IT priemones, skirtas automatizuoti metodikos pagrindu veikiančius priežiūros procesus bei analizuoti surinktus duomenis.

 

Direktoriaus pavaduotojas Alvydas Šumskas

 

 1. Didinti konsultavimą ir metodinę pagalbą aviacijos įmonėms ir organizacijoms.
 2. Siekti, kad aviacijos įmonių ir organizacijų tikrinimai vyktų naudojant rizikos vertinimo sistemą.
 3. Siekti, kad CAA priežiūros funkcijas atliekantys skyriai vadovautųsi vieninga priežiūros procedūrų tvarka ir sistema.
 4. Didinti grįžtamąjį ryšį tarp aviacijos įmonių ir CAA, siekiant gerinti skrydžių saugą.
 5. Siekti, kad užsienio šalių oro vežėjai, vykdantys skrydžius į Lietuvos oro uostus, laikytųsi nustatytų tarptautinių skrydžių saugos standartų. 
Paskutinis atnaujinimas: 2016-11-24 13:26:04
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
 

© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.