Civilinės aviacijos administracija - Informacija apie pranešimų teikimo reikalavimus

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

   Civilinės aviacijos administracija
   Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
   Įmonės kodas 288771670
   Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
   El. paštas caa@caa.lt  

   Duomenys apie biudžetinę įstaigą
   Civilinės aviacijos administraciją
   kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
   juridinio asmens kodas: 288771670

VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI

  Informacija apie pranešimų teikimo reikalavimus

 

Nuo 2015 m. lapkričio 15 d. pranešimai apie civilinės aviacijos įvykius teikiami pagal 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 376/2014 dėl pranešimo apie civilinės  aviacijos įvykius, jų analizės ir tolesnės veiklos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/42/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 1321/2007 ir (EB) Nr. 1330/2007, reikalavimus.
 

Civilinės aviacijos įvykių, apie kuriuos yra privaloma pranešti sąrašas yra nustatytas 2015 m. birželio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/1018
 

Europos Komisija, siekdama geriau išaiškinti reglamento nuostatas ir palengvinti tinkamą reglamento įgyvendinimą, parengė aiškinamąją medžiagą, skirtą organizacijoms ar asmenims, kuriems yra taikoma prievolė pranešti apie aviacijos įvykius:

GUIDANCE MATERIAL REGULATION (EU) NO 376/2014 ON THE REPORTING, ANALYSIS AND FOLLOW-UP OF OCCURRENCES IN CIVIL AVIATION

 

 

Kas yra ADREP 2000? 

http://www.skybrary.aero/index.php/ICAO_ADREP

http://www.icao.int/safety/ism/Accident%20Incident%20Reporting%20Guidance/Forms/AllItems.aspx


ADREP taksonomijos aiškinamoji byla

 

Papildomos informacijos dėl pranešimų apie aviacijos įvykius rasite specialiajame Europos Komisijos interneto portale adresu http://www.aviationreporting.eu

Paskutinis atnaujinimas: 2016-03-02 07:46:52
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.