Civilinės aviacijos administracija - Dažnai užduodami klausimai

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

   Civilinės aviacijos administracija
   Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
   Įmonės kodas 288771670
   Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
   El. paštas caa@caa.lt  

   Duomenys apie biudžetinę įstaigą
   Civilinės aviacijos administraciją
   kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
   juridinio asmens kodas: 288771670

VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI
  Dažnai užduodami klausimai

Dažnai užduodami klausimai  

1. Kaip įteisinti aerodromo naudojimą? 

Gali būti naudojami tik tie civiliniai aerodromai, kurie atitinka Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus bei turi Aerodromo tinkamumo naudoti pažymėjimą. Pažymėjimas išduodamas Civilinės aviacijos administracijos (CAA) nustatyta tvarka, patvirtinta CAA direktoriaus 2001 m. spalio 8 d. įsakymu Nr.74 “Dėl Civilinių aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo”.Nustatyto pavyzdžio pažymėjimas išduodamas tik tiems aerodromams, kurie atitinka specialiuosius reikalavimus, numatytus: - Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiuosiuose reikalavimuose , patvirtintuose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir aplinkos ministro 2000 m. vasario 23 d. įsakymu Nr.42/69; - Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) aerodromų ir jų kitų statinių (priklausinių) projektavimo, statybos ir naudojimo specialiųjų reikalavimų normatyviniuose dokumentuose, taikomuose Lietuvos Respublikoje ir patvirtintuose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro bei statybos ir urbanistikos ministro 1997 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr.165/137.  

2. Kaip ženklinti kliūtis, esančias civilinių aerodromų apsaugos zonose, ir aukštus statinius

Kliūtis, esančias civilinių aerodromų apsaugos zonose ir iškilusias virš kliūtis ribojančių plokštumų paviršiaus, taip pat kliūtis, kurios yra aerodromo judėjimo ir manevravimo lauke bei aukštus statinius, kurių aukštis 100 m ir daugiau, nepriklausomai nuo jų buvimo vietos, būtina ženklinti dienos ženklais ir žiburiais. Ženklinimo reikalavimai nustatyti Aukštų statinių ženklinimo taisyklių, patvirtintų CAA direktoriaus 2001 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr.106, 2-jame ir 3-jame skyriuose.  

3. Kokių statinių statybą reikia derinti su Civilinės aviacijos administracija? 

Ištrauka iš LRV nutarimo „Dėl LRV 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr.343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo“ V. Aerodromų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos 
6. Aerodromų apsaugos zonoje, nesuderinus su Civilinės aviacijos administracija ir kariuomenės vadu (karinių aerodromų apsaugos zonoje), draudžiama statyti, rekonstruoti ir įrengti:
16.1. oro ryšių, aukštos įtampos elektros tiekimo linijas, objektus, skleidžiančius radijo bei elektromagnetines bangas ir sprogimo atžvilgiu pavojingus objektus;
16.2. pramonės ir kitus objektus, dėl kurių veiklos blogėja matomumas, taip pat objektus, spinduliuojančius šviesą ir galinčius kelti pavojų orlaivių skrydžių saugai;
16.3. sąvartynus, gyvulininkystės, žvėrininkystės fermas, taip pat kitus objektus, apie kuriuos gali telktis daug paukščių;
16.4. kitus objektus, esančius:
16.4.1. iki 300 metrų atstumu nuo aerodromo kilimo ir tūpimo tako ir aerodromų prieigų zonose – nepriklausomai nuo objektų aukščio;
16.4.2. iki 600 metrų atstumu nuo aerodromo kilimo ir tūpimo tako – 20 metrų ir aukštesnius (aerodromo kontrolės taško atžvilgiu);
16.4.3. iki 5,1 kilometro atstumu – 45 metrų ir aukštesnius (aerodromo kontrolės taško atžvilgiu);
16.4.4. iki 15 kilometrų atstumu –100 metrų ir aukštesnius (aerodromo kontrolės taško atžvilgiu).
17. Kai skrydžių maršrutai nekerta gyvenamųjų namų teritorijos ribos ir kai nėra taršos veiksnių sklaidos skaičiavimų, orientacinis atstumas tarp lėktuvų tūpimo maršruto horizontalios projekcijos ir gyvenamosios teritorijos ribos turi būti ne trumpesnis kaip 2–3 kilometrai. Sraigtasparnių tūpimo aikštelių apsaugos zonos teritorijos riba sraigtasparnių kilimo (tūpimo) kryptimi turi būti ne trumpesnė kaip 2 kilometrai, kitomis kryptimis – ne trumpesnė kaip 300 metrų.Aerodromų sanitarinė apsaugos zona nustatoma atsižvelgiant į triukšmo lygį. Patikslinimui gali būti atsižvelgta į elektromagnetinės energijos dydžius, oro, dirvožemio ir vandens cheminę taršą. Aerodromų sanitarinėje apsaugos zonoje draudžiama statyti gyvenamuosius namus, sveikatos priežiūros, vaikų ugdymo bei auklėjimo, socialinės globos ir poilsio įstaigas, stadionus, įrengti rekreacinius objektus (parkus, miesto sodus ir kita).Aerodromų sanitarinėje apsaugos zonoje objektų statyba bei rekonstrukcija ir ūkinė veikla šioje zonoje turi būti suderinta su Valstybine visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos  ir Civilinės aviacijos administracija. Teritorijos naudojimas konkrečiai žemės ūkio (laukininkystės, sodininkystės) veiklai turi būti papildomai suderintas su Žemės ūkio ministerija. 222. Radiolokacinių stočių apsaugos zonoje objektų statybos, rekonstrukcijos ir įrengimo darbai turi būti derinami su Civilinės aviacijos administracija ir kariuomenės vadu.

Paskutinis atnaujinimas: 2008-10-20 18:07:23
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
 

© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.